• 1
  • 4
  • Tây Nam
  • 141,8m2
  • Tầng 12
  • Phong Phan Studio
Phòng ngủ:1 Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng:Tầng 12 Tòa:Phong Phan Studio
Hướng ban công:Tây Nam Phòng wc:4
Diện tích:141,8m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:141,8m2
Phòng ngủ:1
Phòng wc:4
Tầng:Tầng 12
Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ
Tòa:Phong Phan Studio
Hướng ban công:Tây Nam