• 4
  • 1
  • Tây Nam
  • 49.1m²
  • Tầng 20
  • Tòa AB
Phòng ngủ:4 Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng:Tầng 20 Tòa:Tòa AB
Hướng ban công:Tây Nam Phòng wc:1
Diện tích:49.1m²
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:49.1m²
Phòng ngủ:4
Phòng wc:1
Tầng:Tầng 20
Pháp lý:Sổng hồng
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ
Tòa:Tòa AB
Hướng ban công:Tây Nam